Disclaimer


Disclaimer
De informatie die op de website staat weergegeven is met zorg samengesteld. WDP Draadbewerking BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, onvolledigheid of anderszins. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan WDP Draadbewerking BV niet instaan.

Eigendom
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij WDP Draadbewerking B.V..

Copyright 
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan zonder toestemming van WDP Draadbewerking BV openbaar te maken of te kopiëren voor commercieel gebruik.

Links
De hyperlinks naar websites van andere organisaties die op de website staan weergegeven, zijn met zorg geselecteerd. WDP Draadbewerking BV stelt zich echter niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.