Doorhangcalculator


De lengte van de gewasdraad bij diversen vakmaten

Het gewicht van het gewas belast de gewasdraad, waardoor de gewasdraad niet horizontaal kan doorlopen. Er ontstaat een "doorhang" in de draad. Een juiste doorhang van de gewasdraden is zeer belangrijk.
  
De lengte van de gewasdraad wordt bepaald door:
-  de vakmaat
-  de doorhang per vak
-  het aantal vakken
-  de eindbevestiging
 
De werkelijke lengte van de gewasdraad per vak bij de montage leest u af in de hierna volgende tabel. Voor de verklaring van de hoofdletters, de tekening.

Rekenvoorbeeld:
Vakmaat: 5,00 meter, aantal vakken: 40, doorhang gewasdraad: 200mm, de eindbevestiging.
Aantal meters gewasdraad is dan: 40 vakken x 5021.31mm gewasdraad/vak + 1 x 500mm voor de eindbevestiging = 201352mm of 201,5 meter.